Skip to content

Archive for

800 år siden Dominikus’ fødsel til det evige liv

I 2021 minnes vi at det er nøyaktig 800 år siden vår Ordens grunnlegger, den hellige Dominikus, døde i Bologna og gikk inn til herligheten med Kristus. Dette vil bli markert på ulike måter av den dominikanske familie verden over gjenom hele året.

Å minnes de hellige som er gått forut for oss, og spesielt de som er våre fedre og mødre i tro og liv, er en invitasjon til på nytt å se hen til deres eksempel og la oss inspirere av det. Når det gjelder Dominikus, er en av kildene vi har til å dette, en middelaldertekst med tilhørende bilder som forteller om hans ni måter å be på. I løpet av de kommende månedene vil vi her dele noe av vår åndelige arv med dere gjennom en norsk oversettelse av denne teksten, illustrert med detaljer fra et ikon malt her på Lunden av vår egen sr. Turid, etter modell av de opprinnelige bildene, og med kommentarer som kan hjelpe oss å følge hans eksempel i vår bønn og vårt liv i dag.

Vi begynner i dag med tekstens innledning, og inviterer alle til å meditere over sr. Turids vakre ikon. Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: