Skip to content

Archive for

St. Dominikus’ første måte å be på

Hans første måte å be på, var å bøye seg dypt foran alteret, som om Kristus som alteret symboliserer, virkelig var tilstede i egen person, ikke bare symbolsk. Dette er i samsvar med det som står skrevet i Judits bok: «Den milde og ydmykes bønn har alltid behaget deg» (jfr Judit 9,11). Det var ved ydmykhet den kanaaneiske kvinnen oppnådde det hun ville (jfr Matt 15,21-28 par), og også den bortkomne sønn (jfr Luk 15,11-32). Og det står skrevet: «Jeg er ikke er verdig at du kommer inn under mitt tak» (Matt 8,8). «Bøy meg, Herre, dypt i ydmykhet» (jfr Sir 1,17) og «Herre, for deg er jeg dypt nedbøyd» (Salme 119,107). Read more

Guds Ords søndag

I anledning Guds Ords søndag:

Blogginnlegg med en introduksjon til Markusevangeliet.

Digital økumenisk gudstjeneste

Bønneuke med digital økumenisk gudstjeneste

18. -25. januar markeres, i år som alle andre år, bønneuken for kristen enhet over hele verden.

Grunnet koronasituasjonen må vi dessverre med tungt hjerte akseptere at det ikke er mulig å samles fysisk på Lunden til den tradisjonelle økumeniske gudstjenesten.

Imidlertid gleder vi oss over å meddele at det i samarbeid med Tonsen menighet er forberedt en digital økumenisk gudstjeneste som blir tilgjengelig her på nettsiden 20. januar, onsdag i bønneuken kl. 18.00. Vi inviterer alle til å klikke seg inn og be sammen med oss, og også til å be i forening med oss for kristen enhet hele uken igjennom. Read more

Grunnstenen

Les på katolsk.no i serien «klosterskatter» om grunnstenen i Lunden kloster, hentet ut fra grotten i Lourdes.

Lenke: Klosterskatter: Der Guds Mor stod

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: