Skip to content

Archive for

Velsignet jul og nyttår til alle

…ønsker søstrene på Lunden.

23. desember: O Emmanuel

Å, Emmanuel, du vår konge og vår lovgiver,
du frelser som folket lengter etter!
Kom og forløs oss, Herre vår Gud.
Kom, Herre, frels oss! Vent ikke lenger!
Ha miskunn med ditt folk!

Cor unum: Meditasjon for dagen

Vesper fra Lunden på St. Rita Radio

22. desember: O Verdens Konge

Å, verdens Konge,
alle folk venter deg med lengsel.
Du er den hjørnesten som samler alle til ett.
Forløs det falne menneske som du har skapt av jord!
Kom, Herre, frels oss!
Vent ikke lenger!
Ha miskunn med ditt folk!

Cor unum: Meditasjon for dagen

Vesper fra Lunden på St. Rita Radio

21. desember: O Solrenning

Å, solrenning,
du glans av det evige lys, rettferds sol.
Kom, lys for dem som sitter i mørke og dødens skygge.
Kom, Herre, frels oss! Vent ikke lenger!
Ha miskunn med ditt folk!

Cor unum: Meditasjon for dagen

Vesper fra Lunden på St. Rita Radio

20. desember: O Davids Nøkkel

Å, nøkkel til Davids hus, du Israels kongestav.
Når du åpner, skal ingen lukke til, når du lukker skal ingen åpne.
Løs fangene av syndens lenker og før dem ut av dødens skygge.
Kom, Herre, frels oss!
Vent ikke lenger! Ha miskunn med ditt folk!

Cor unum: Meditasjon for dagen

Vesper fra Lunden på St. Rita Radio

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: