Skip to content

Archive for

Lignelser

For mange representerer sommeren og ferien litt av himmelriket på jorden. Snakkes det ikke ofte om noens «sommerparadis»? Skjønnheten i naturen, trær, blomster og bærbusker som får utfolde seg, friheten i å ha ferie – vacatio, som vi finner igjen i en gammel betegnelse på kontemplativt liv: vacare Deo, å være «ledig, fri» for Gud… alt dette taler til oss om det vi lengter etter.

Også i liturgien, i messens evangelier både på søndager og hverdager, hører vi disse sommerdagene Jesus fortelle lignelser om himmelriket, hvor helt vanlige, dagligdagse ting brukes til å formidle noe av dets mysterium. Read more

Et ord for dagen om Ordet

Prayer purifies us, reading instructs us. Both are good when both are possible. Otherwise, prayer is better than reading.

If a man wants to be always in God’s company, he must pray regularly and read regularly. When we pray, we talk to God; when we read, God talks to us.

All spiritual growth comes from reading and reflection. By reading we learn what we did not know; by reflection we retain what we have learned.

Reading the holy Scriptures confers two benefits. It trains the mind to understand them; it turns man’s attention from the follies of the world and leads him to the love of God. Read more

Katolsk.no: Koronaoppdatering fra klosterlivet

Også fra Lunden! Les på katolsk.no.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: