Skip to content

Archive for

Kunngjøring angående gudstjenester

De fleste vil ha fått med seg at når samfunnet er inne i en fase med forsiktig og gradvis gjenåpning, blir det etter hvert også åpnet for at man i noen kirker, der hvor det er mulig, igjen kan ha offentlige gudstjenester med maks 50 personer, dersom man kan overholde smittevernsreglene.

Ettersom mange gjerne vil vite hva de har å forholde seg til, ønsker søstrene å meddele at her på Lunden vil det dessverre ikke være mulig å gjennomføre åpne gudstjenester inntil videre. Vi beklager dette, men må forholde oss til situasjonen slik den er. Vi vil komme med ny informasjon på et senere tidspunkt, dersom situasjonen endrer seg.

Vi fortsetter å be for dere, og oppfordrer alle til å undersøke hvilke tilbud deres lokale menighet kommer med.

Les også biskop Bernts hyrdebrev på katolsk.no

Søstrene på Lunden

Hver sitt kall

God has created me to do Him some definite service; He has committed some work to me which He has not committed to another. I have my mission—I never may know it in this life, but I shall be told it in the next. Somehow I am necessary for His purposes, as necessary in my place as an Archangel in his—if, indeed, I fail, He can raise another, as He could make the stones children of Abraham. Yet I have a part in this great work; I am a link in a chain, a bond of connexion between persons. He has not created me for naught. I shall do good, I shall do His work; I shall be an angel of peace, a preacher of truth in my own place, while not intending it, if I do but keep His commandments and serve Him in my calling.

(Meditasjon av den hellige kardinal John Henry Newman
http://www.newmanreader.org/works/meditations/meditations9.html)

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: