Skip to content

Smittevernstiltak pr. 12. mars 2020: Alle messer innstilles

SMITTEVERNSTILTAK PR. 12. mars 2020:

Messeplikten er opphevet. Alle messer innstilles. Kirkene holder åpent.

Biskop Bernt I. Eidsvig har idag besluttet å oppheve den almene messeplikt. Alle messer i Oslo katolske bispedømme er innstilt. Kirkene holder åpent.

Les mer på katolsk.no

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: