Skip to content

Archive for

Preken fra sr. Marie-Thérèses begravelse

Preken under begravelsen til sr. Marie Therese ved p. Jon Atle Wetaas OP

 

Takk

Tusen hjertelig takk
for all vennlig deltagelse
i forbindelse med
Søster Marie-Thérèses bortgang.

Vi er dypt rørt over nærvær, kondolanser,
vakre blomster
og rørende vitnesbyrd.

Takk for all bønn,
takk for alle messeintensjoner
for vår kjære avdøde søster.

 

Vi forblir forenet i minnet om henne.

Halvdagsretrett for unge voksne, lørdag 9. mars 2019

Contemplata aliis tradere

Fra Angelico: Dominikus under korset

Et av Dominikanerordenens mottoer, inspirert av Thomas Aquinas, lyder: Contemplare et contemplata aliis tradere – å kontemplere og bringe videre til andre det man har kontemplert.

Vår nylig avdøde sr. Marie-Thérèse gjorde dette på flere måter, men en av dem var gjennom betraktninger eller kapittelprekener holdt for søstrene i kommuniteten ved ulike anledninger.

Vi publiserer her to av hennes tekster:

Preken til Trenighetssøndag

Preken til Jesu Hjertefest

Sr. Marie-Thérèse av Jesusbarnet R.I.P.

Søstrene på Lunden meddeler at vår kjære søster Marie-Thérèse sovnet inn mandag 4. februar 2019, etter lengre tids sykeleie, 93 år gammel, 72 av dem med klosterløfter.

Sr. Marie-Thérèse av Jesusbarnet (Gisèle Gouaille) ble født 29. september 1925 i Melun, Frankrike. 20 år gammel trådte hun inn i dominikanerinnenes kloster i Lourdes. Hun reiste dit dagen etter frigjøringen 8. mai 1945, og trådte inn som postulant en uke senere, den 17. mai. Hun avla sine første klosterløfter på festen for Marias uplettede unnfangelse, 9. desember 1946 (høytiden ble flyttet til neste dag fordi 8. desember var en søndag det året), og sine høytidelige løfter 9. desember 1949.

Etter å ha arbeidet som kokke for de rundt 60 søstrene i Lourdes i flere år, kom hun til Norge rett før den kanoniske opprettelsen av Lunden kloster våren 1959, som den tolvte og siste av «grunnleggerne», og har således levd nesten nøyaktig 60 år i Norge. Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: