Skip to content

Archive for

Fastetid

Kommende onsdag, 1. mars 2017, er askeonsdag.
Vi innleder fastetiden med messe med utdeling av askekors kl. 18.00.
Da almisse, sammen med faste og bønn, er klassisk kristen praksis i denne tiden, ønsker vi også å henlede oppmerksomheten på Caritas Norges fasteaksjon 2017: Rett til mat, rett til utvikling.
Read more

Første torsdag i måneden: Bønn for kall i OKB

OKB_Finn_kallet
Hver første torsdag i måneden, ber vi i Oslo Katolske Bispedømme for kall til presteskapet og ordenslivet.
Torsdag 2. mars er det messe med bønn for kall i St. Olav domkirke kl. 18.00.

 

Halvdagsretretter for unge voksne i 2017

https://www.facebook.com/events/1422991564438686/

https://www.facebook.com/events/757644551052061/

https://www.facebook.com/events/1749375605378833/

11. februar: Lourdes-prosesjon etter messen

11. februar er minnedagen for Vår Frue av Lourdes, og tradisjonen tro blir det prosesjon etter messen kl. 10.00. Alle er hjertelig velkomne

Datoen er også internasjonal bønnedag for de syke, så vi vil spesielt huske på alle syke som er blitt betrodd til vår forbønn.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: