Skip to content

Archive for

Den hellige Katarina av Siena

Den hellige Katarina av Siena som vi feirer 29. april er både kirkelærer, vernehelgen for Europa og en av Dominikanerordenens viktigste helgener.
En utførlig biografi finnes på katolsk.no.

I år får hennes fest en spesiell «farge» for oss, fordi det både er Ordenens jubileum og jubelåret for barmhjertighet. Barmhjertigheten er et sentralt tema i Katarinas liv og skrifter, både Guds barmhjertighet og menneskers barmhjertighet.

 

Read more

Pilgrimsrosenkrans på Lunden 14. – 15. mai i anledning Ordensjubileet

Klikk på invitasjonen for å forstørre.

Rosenkransdager

Les mer om pilgrimsrosenkransen på op.org eller rosarium.op.org.

Rådet for legdominikanerne i Europa

Fra 14. – 17. april 2016 hadde rådet for legdominikanerne i Europa (ECLDF) møte på Lunden Kloster.

Rådet består av representanter fra legdominikanerfraterniteter i ulike europeiske land, blant annet Aksel Misje fra Norge. Legdominikanerne er en integrert del av den dominikanske familie, og har en lang historie og et sterkt nærvær i Norge. At rådet ville legge sitt møte hit nettopp i jubileumsåret var en ekstra glede. 

Les mer om ECLDF på deres egne hjemmesider: http://www.ecldf.net

Den gode hyrdes søndag: Verdensbønnedag for kall

Gode hyrdeBarmhjertighetens Far, du som ga oss din Sønn for vår frelses skyld og som alltid holder oss oppe med din Ånds gaver, gi oss levende, brennende og glade kristne fellesskap, der livet som søsken springer ut og der de unges lengsel etter å vie seg til deg og til evangeliseringen blir vekket.

Støtt fellesskapene i deres arbeid med å tilby adekvat kallskatekese og fremgangsmåter ved særlig innvielse. Gi visdom for å kunne bedømme kall, slik at storheten i din barmhjertige kjærlighet kan skinne overalt. Read more

Ny visepriorinne

DSC_0795Vi kunngjør den store glede at sr. Maria-Elisabeth av Eukaristien onsdag 13. april 2016 ble utnevnt til klosterets visepriorinne.

Sr. Maria-Elisabeth avla sine høytidelige løfter i 2009, og har siden da, i tillegg til mange andre oppgaver i kommuniteten, spesielt gjort en stor innsats i klosterets hage. Vi takker Gud og ber om for forbønn for vår nye visepriorinne.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: