Skip to content

Archive for

Sr. Maria Thomas’ sølvjubileum

jubileum_maria_thomasTusen hjertelig takk…

Sr Maria Thomas takker hjertelig for all vennlig deltagelse i hennes sølvjubileum som ble feiret på Sankthansdagen.

Takk for all forbønn – takk til alle som hadde anledning til å feire festmessen med oss. 

Spesiell takk til pater Arne Fjeld O.P. som forrettet messen og for hans inspirerende preken. 

Sr Maria Thomas Schniederberend er tyskfødt. Hun trådte inn på Lunden 15 august 1986 og avla sine timelige ordensløfter 13 mai 1989. Read more

Sr. Maria Cecilia R.I.P.

maria_ceciliaVår kjære søster Maria-Cecilia av Korset (Cecilie Lydia Hougen), født 10 april 1927, sovenet stille inn 13 juni 2014 i Sverige.

Søster Maria-Cecilia trådte inn i vårt moderkloster i Lourdes, fordi Lunden kloster var ennå ikke et selvstendig kloster. Hun avla første løfter 22 august 1960 i Lourdes. Hennes motto var: JA HERRE, ALLTID JA. Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: