Skip to content

Posts from the ‘Liturgi/bønn’ Category

OBS! Endring i messetid lørdag 4. august 2018

Lørdag 4. august 2018 feires messen på Lunden kl. 11.00. Ingen messe kl. 10.00.

Olsok

Søndag 29. juli 2018 feirer vi Olsok, høytiden til minne om Olav den Helliges død på Stiklestad, og Norges kristning.

Høymessen på Lunden er kl. 10.00, som vanlig på en søndag. Velkommen!

 

Første torsdag i måneden: Bønn for kall

Å søke Guds ansikt har til alle tider vært en del av menneskehetens historie. Fra opphavet av er vi, menn og kvinner, kalt til en kjærlighetens dialog med vår Skaper. Ja, menneskene preges av en iboende religiøs dimensjon som ikke kan fortrenges; en iboende religiøsitet som driver menneskehjertet til å søke det Absolutte – Gud – ut i fra et dypt følt, dog ikke alltid fullt ut bevisst behov. Denne søken forener alle mennesker av god vilje. Selv mange selv-erklærte ikke-troende erkjenner denne dype hjertets lengsel som finnes i alle mennesker, en tørst etter lykke og fylde av liv som aldri tilfredsstilles helt og fullt. Read more

OBS! Endring i messetid 2. pinsedag, 21. mai 2018

Mandag 21. mai, 2. pinsedag, feires minnedagen for Maria, Kirkens Mor, med messe kl. 10.00.
Ingen messe kl. 18.00

OBS! Endring i messetid Grunnlovsdagen, 17. mai 2018

Torsdag 17. mai feires messen på Lunden kl. 10.00.
Ingen messe kl. 18.00.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: