Skip to content

Posts from the ‘Liturgi/bønn’ Category

Dominikansk bønn for fred på Lunden

Dominikanske bønner for fred

Første torsdag i måneden: Bønn for kall i OKB

“‘How can we reawaken the greatness and the courage of comprehensive choices, of the impulses of the heart in order to face academic and emotional challenges?’. The phrase I use very often is: take a risk! Take a risk. Whoever does not risk does not walk. ‘But what if I make a mistake?’. Blessed be the Lord! You will make more mistakes if you remain still” (Pope Francis: Discourse at Villa Nazareth, 18 June 2016).

(Fra forberedelsesdokumentet til bispesynoden 2018:
«Young People, the Faith and Vocational Discernment»
)

Les pave Frans budskap til Verdensbønnedagen for kall 2018 her: Message (vatican.va)

Messetider for julen

Advent – godt nytt kirkeår!

Søndag 3. desember 2017 er første søndag i advent, og vi går inn i et nytt kirkeår.

Adventstiden er en vakker tid som gir mulighet til åndelig fordypning og forberedelse til den kommende julehøytiden. Read more

Lectio divina: Med Bibelen i bønn

Intervju med sr. Ingeborg-Marie på katolsk.no:

http://www.katolsk.no/nyheter/2017/11/med-bibelen-i-bonn

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: