Skip to content

Posts from the ‘Liturgi/bønn’ Category

Fastetid

Kommende onsdag, 1. mars 2017, er askeonsdag.
Vi innleder fastetiden med messe med utdeling av askekors kl. 18.00.
Da almisse, sammen med faste og bønn, er klassisk kristen praksis i denne tiden, ønsker vi også å henlede oppmerksomheten på Caritas Norges fasteaksjon 2017: Rett til mat, rett til utvikling.
Read more

Første torsdag i måneden: Bønn for kall i OKB

OKB_Finn_kallet
Hver første torsdag i måneden, ber vi i Oslo Katolske Bispedømme for kall til presteskapet og ordenslivet.
Torsdag 2. mars er det messe med bønn for kall i St. Olav domkirke kl. 18.00.

 

11. februar: Lourdes-prosesjon etter messen

11. februar er minnedagen for Vår Frue av Lourdes, og tradisjonen tro blir det prosesjon etter messen kl. 10.00. Alle er hjertelig velkomne

Datoen er også internasjonal bønnedag for de syke, så vi vil spesielt huske på alle syke som er blitt betrodd til vår forbønn.

2. februar: Kyndelsmesse og dagen for det gudviede liv

2. februar er festen for Herrens fremstilling i templet, tradisjonelt kalt kyndelsmesse på norsk. Siden 1997 feires dagen i tillegg som ordenslivets dag. Siden den i år dessuten faller på en torsdag, og derfor er første torsdag i måneden, ber vi også spesielt om kall til ordenslivet og presteskapet i OKB denne dagen.
Mer info på katolsk.no: feiring av kyndelsmesse

Messe på Lunden kl. 18 som vanlig.

Økumenisk gudstjeneste på Lunden onsdag 18. januar kl. 19.00

Onsdag 18. januar er første dag i bønneuken for kristen enhet, og tradisjonen tro arrangerer vi økumenisk kveldsgudstjeneste her på Lunden, i samarbeid med Tonsen menighet. 

Årets tema er hentet fra 2. Korinterbrev: «Forsoning – fordi Kristi kjærlighet tvinger oss». Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: