Skip to content

Posts from the ‘Liturgi/bønn’ Category

Halvdagsretrett for unge voksne, lørdag 18. november 2017

Velkommen til halvdagsretrett på Lunden lørdag 18. november mellom kl. 10.00 og 14.00. Tema er «Den indre cellen – selverkjennelse og bønn hos Katarina av Siena».

Klikk på invitasjonen for å forstørre, eller se arrangementsside på Facebook.

Første torsdag i måneden: Bønn for kall i OKB

Velkommen til kallsmesse på Lunden i dag kl. 18.00!

 

As a result of their courage to go and see, the disciples will experience the abiding friendship of Christ and will be able to pass each day with him. They will ponder his words and be inspired by them; and will be deeply affected and moved by his actions.

 

Read more

Torsdag 5. oktober: Bønn for kall på Lunden

Som alltid er det bønn for kall i OKB første torsdag i måneden.

I oktober er turen kommet til dominikanerne, og vi inviterer til kallsmesse på Lunden 5. oktober kl. 18.00, etterfulgt av kirkekaffe hvor sr. Anne-Lise forteller litt om det dominikanske liv og kall.

Velkommen!

Første torsdag i måneden: Bønn for kall i OKB

“These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full” (Jn 15:11). This is God’s plan for all men and women in every age, including all the young men and women of the Third Millennium, without exception.

[…]

Read more

Season of Creation

Mellom 1. september, begynnelsen av det ortodokse kirkeåret, og 4. oktober, festen for den hellige Frans av Assisi, oppfordres alle kristne til å be spesielt for skaperverket og om vern om  «vårt felles hjem.»

Initiativet er økumenisk og internasjonalt. Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: