Skip to content

Posts from the ‘Liturgi/bønn’ Category

Gudstjenestetider for julen 2018

Advent: Med kjærlighet å vente på hans komme

Idet vi går inn i advent, ønsker søstrene alle en velsignet tid, og minner om at kapellet alltid er åpent til bruk for perosnlig bønn, samt at alle er velkomne til å delta i messer og tidebønner. Se tidspunkter under aktuelle messetider og tidebønnene.
Read more

OBS! Endring i messetid onsdag 14. november

Onsdag 14. november 2018 feires messen på Lunden kl. 10.00.

Ingen messe kl. 18.00.

1. november: Allehelgensdag

Torsdag 1. november feirer vi Allehelgensdag med høymesse kl. 18.00 etterfulgt av vesper.

Les også gjerne sammenfatningen av Fave Frans’ formaning om alles kall til hellighet, Gaudete et exsultate, på norsk hos katolsk.no.

Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det! Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. (1 Joh 3,1-3)

Bønn i anledning relikvievalfarten

Hellige Gud, barmhjertige Far, til alle tider beriker du din Kirke med eksempler på hellighet og vitner om din kjærlighet. Vi takker deg for det vitnesbyrd om det kristne liv du har gitt oss i den hellige Thérèse av Lisieux og hennes hellige foreldre, Louis og Zélie.

På deres forbønn, gjør alle familier til sanne kjærlighetens skoler hvor ektefeller, lik Louis og Zélie, kan leve i gjensidig respekt og hengivenhet, og barn kan vokse opp i kjærlighet og trygghet.

Gi alle unge mennesker å finne og svare på sitt kall. Send dem gode veiledere og sunne forbilder. Fri dem fra frykt for fremtiden, skjenk dem mot til å satse på ekte og varige verdier, og la dem oppdage gleden og friheten i et liv i Kristi etterfølgelse. Gi familier i vanskeligheter og alle som gjennomgår prøvelser å finne styrke og håp i å betrakte din Sønns ansikt. Inngi oss alle, lik den hellige Thérèse, en urokkelig tillit til din nåde og et brennende ønske om å elske deg og vår neste over alle ting.

Du som alene er hellig, form oss etter din Sønns bilde, slik at også vi kan være troverdige vitner om ditt rike for verden av i dag. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: