Skip to content

Posts from the ‘Liturgi/bønn’ Category

Første torsdag i måneden: Bønn for kall

Vi minner om kallsmesse på Lunden i dag kl. 18.00.

Les mer om kall og om vårt liv: informasjonsfolder

Kallsmesse på Lunden 5. september

Hver første torsdag i måneden ber vi i OKB om kall til ordenslivet og presteskapet.

Torsdag 5. september finner kallsmessen sted på Lunden, kl. 18.00.

På kirkekaffen vil sr. Hildegard holde et innlegg om den salige dominikanerpateren Jean-Joseph Lataste, barmhjertighetens forkynner og fengslenes apostel, grunnlegger av dominikanerinnene av Bethanien, som feires i Ordenen denne dagen.

Hjertelig velkommen!

Salve Regina

http://lundenkloster.blogspot.com/2019/08/et-stort-tegn.html

OBS! Endring i messetid mandag 19. august 2019

Mandag 19. august 2019 feires messen på Lunden kl. 08.00.

Ingen messe kl. 18.00

8. august: Dominikus, et lys for Kirken

Les også på vår blogg: http://lundenkloster.blogspot.com/2019/08/dominicus.html

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: