Skip to content

Posts from the ‘Liturgi/bønn’ Category

Gudstjenestetider for den stille uke og påsken 2018

Hellighetens år 2018

I anledning at relikviene av den hellige Thérèse av Lisieux og hennes foreldre kommer til Norge, har biskop Bernt utropt et «hellighetens år» i Oslo katolske bispedømme.

Les mer om det på katolsk.nos egne sider: http://kall.katolsk.no/

Les også gjerne biskopens hyrdebrev av 2. februar 2018: Mitt kall er kjærlighet

Vi kommer til å legge ut en serie bønner eller sitater av den hellige Thérèse på vår blogg. Følg gjerne med! Første innlegg ligger allerede ute: «Hellighetens år (I)»

Første torsdag i måneden: Bønn for kall

Making decisions and guiding one’s actions in situations of uncertainty and in the face of conflicting inner forces is the place for exercising discernment, a classic term in the tradition of the Church which applies to a variety of situations. Indeed, one form of discernment is exercised in reading the signs of the times which leads to recognizing the presence and action of the Spirit in history. Moral discernment, instead, distinguishes what is good from what is bad. Still another form, spiritual discernment, aims to recognize temptation so as to reject it and proceed on the path to fullness of life. The connection of the various meanings of these forms is evident, a connection which can never be completely separated one from the other.

Read more

Fastetid

Onsdag 14. februar 2018 er askeonsdag, og vi går inn i fastetiden. Det er messe med utdeling av askekors på Lunden kl. 18.00.

Fastetiden er en tid for å praktisere bønn, faste og almisser. Vi inviterer alle til å delta i vår daglige liturgi, og anbefaler Caritas’ fasteaksjon rettet mot å utrydde sult gjennom klimasmart jordbruk.

Les gjerne også sr. Anne-Lises introduksjon til fastetiden på vår blogg: Følg denne linken.

2. februar: Kyndelsmesse, dag for det gudviede liv og bønn om kall

2. februar feires Herrens fremstilling i tempelet, også kalt kyndelsmesse. Dagen markeres også som dagen for det gudviede liv i Kirken, og kallsmessen i OKB, som vanligvis finner sted første torsdag i måneden, er i februar lagt til denne dagen.
Les mer på katolsk.no.
Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: