Skip to content

Posts from the ‘Liturgi/bønn’ Category

Søstrene ønsker alle en god og velsignet påske!

Han som overgav sin Sønn til døden for vår frelses skyld, han gir oss av samme grunn denne festen i gave, denne festen som har sin plass under årets løp, og som ved disse tider alltid blir lyst. Denne festen styrer vårt liv midt i denne verdens fortredeligheter, og nå skjenker Gud oss den glede over vår frelse som stråler ut fra denne fest. Da samler han oss, overalt knytter han alle sammen med åndelige bånd, gir oss å be sammen, bære frem vår felles takksigelse, slik det er skikk å gjøre på festdager. Slik er hans godhets under, for det er han selv som samler til fest dem som er langt borte, og de som legemlig er fjernt, er ved hans hjelp hos oss i troens enhet.

(Fra et påskebrev av den hellige Athansios av Alexandria, år 333. Oversettelse: Tidebønneboken) Read more

Halvdagsretrett for unge voksne, lørdag 6. mai 2017

Lørdag 6. mai inviterer vi unge voksne mellom 18 og 35 år til halvdagsretrett med fokus på tidebønnene – en mulighet til å bli kjent med denne gamle kristne bønnetradisjonen som er klosterlivets puls, til berikelse for eget bønneliv, samt en mulighet til å dele tanker om bønn og liv med andre. 

Klikk på invitasjonen for å forstørre, eller se: https://www.facebook.com/events/1422991564438686/

Fastetid

Kommende onsdag, 1. mars 2017, er askeonsdag.
Vi innleder fastetiden med messe med utdeling av askekors kl. 18.00.
Da almisse, sammen med faste og bønn, er klassisk kristen praksis i denne tiden, ønsker vi også å henlede oppmerksomheten på Caritas Norges fasteaksjon 2017: Rett til mat, rett til utvikling.
Read more

Første torsdag i måneden: Bønn for kall i OKB

OKB_Finn_kallet
Hver første torsdag i måneden, ber vi i Oslo Katolske Bispedømme for kall til presteskapet og ordenslivet.
Torsdag 2. mars er det messe med bønn for kall i St. Olav domkirke kl. 18.00.

 

11. februar: Lourdes-prosesjon etter messen

11. februar er minnedagen for Vår Frue av Lourdes, og tradisjonen tro blir det prosesjon etter messen kl. 10.00. Alle er hjertelig velkomne

Datoen er også internasjonal bønnedag for de syke, så vi vil spesielt huske på alle syke som er blitt betrodd til vår forbønn.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: