Skip to content

9. – 13- mai: Dominikanerinner og økumenikk på Lunden

I begynnelsen av mai 2017 hadde kommuniteten gleden av å ønske velkommen sr. Mary O’Driscoll OP fra Irland, som holdt et kurs for oss om økumenikk, fokusert på katolsk-luthersk dialog. Dominikanerinner fra våre to kvinnelige kommuniteter i Sverige (Rögle og Stockholm) deltok, samt representanter fra legdominikanernes fraternitet i Oslo. 

Foredragene tok utgangspunkt i dokumentet «Fra konflikt til fellesskap», utgitt i 2013 som forberedelse til den felles 500-årsmarkeringen av reformasjonen nå i 2017. I tillegg til sr. Marys input, fikk vi rikelig anledning til samtale, å dele erfaringer og reflektere i fellesskap rundt tro, liv og dialog, personlig og i møte med andre. Vi takker for fine og rike dager, i godt dominikansk selskap!

Sr. Mary O’Driscoll OP tilhører den irske Cabra-kongregasjonen. Hun skrev sin doktorgrad om Katarina av Siena, og har blant annet undervist på Angelicum i Roma, samt representert Den katolske kirke i Kirkenes Verdensråds kommisjon for tro og ordning (Faith and Order).

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: