Skip to content

Om du leitar etter Gud…

Om du leitar etter Gud - forside

I 1982 utgav dominikanernes franske forlag Les Editions du Cerf boken «Si tu cherches Dieu…» av p. Jean-René Bouchet O.P.

Søndag Laetare, 6. mars 2016, ble den lansert i nynorsk språkdrakt, oversatt av Jarle Wolstad og utgitt av Jorun Wolstad i samarbeid med Lunden kloster, med forord av sr. Anne-Lise Strøm O.P.

 

På vaskeseddelen presenteres boken slik:

«Dominikaneren Jean-René Bouchet (1936 – 1987) har, med sin varme personlighet og dype forståelse for tradisjonene fra ulike kristne kirker, påvirket flere generasjoner av kristne.

Hans svært personlige forkynnelse, hans lære og skrifter, samt ansvaret han påtok seg, bidro til økt interesse for dominikaner-ordenen på 1970- og 1980-tallet.

Hans skrifter og prekener, adressert til «hans dominikanske brødre», vil berøre den sterkt, som ønsker å forankre livet sitt i Kristus.

I anledning feiringen av at det er 800 år siden dominikanerordenen ble grunnlagt, er det en glede å tilby den moderne leser innsikt i den varme menneskekjærligheten som gjorde «Si tu cherches Dieu» til en slik suksess.»

Boken koster kr 198,00 og er å få i klosterbutikken hos oss i Lunden kloster, samt ved bestilling over internett på vår butikk-side.

Her kan du lese et utdrag av boken.

«Det er en glede at denne skjønne boken på nynorsk endelig kan utgis mens Dominikanerordenen feirer sitt 800-årsjubileum for ordenens offisielle godkjennelse av pave Honorius III. Jarle Wolstad oversatte boken i 1991 og døde plutselig i 2002, bare 58 år gammel. Vi lyser fred over hans minne.»

(Sr. Anne-Lise Strøm, fra bokens forord)

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: