Skip to content

Posts from the ‘Ukategorisert’ Category

Forenet i bønn

Søstrene på Lunden ønsker å forsikre om at vi på en helt spesiell måte er tilstede i bønn og åndelig fellesskap og nærvær med hele Kirken og alle mennesker i denne tiden. Vi ber spesielt for de som er rammet av viruset, de som pleier dem, og for alle ensomme, redde og utsatte.

Vi deler også budskapet fra Ordensmagister fr. Gerard Timoner søndag 15. mars, hvor han blant annet skriver: Read more

Smittevernstiltak pr. 12. mars 2020: Alle messer innstilles

SMITTEVERNSTILTAK PR. 12. mars 2020:

Messeplikten er opphevet. Alle messer innstilles. Kirkene holder åpent.

Biskop Bernt I. Eidsvig har idag besluttet å oppheve den almene messeplikt. Alle messer i Oslo katolske bispedømme er innstilt. Kirkene holder åpent.

Les mer på katolsk.no

Fastebetraktning på vår blogg

Levebrød

Økumenisk gudstjeneste 2020: artikkel og preken

For alle som gikk glipp av årets økumeniske gudstjeneste – eller som var der og ønsker et lite tilbakeblikk – deler vi en artikkel fra Vårt Land og biskop Jan Otto Myrseths preken.

Vårt Land: Verdens største bønnedugnad (i papirutgaven fredag 24.1.20.)

Preken, økumenisk gudstjenste 2020, biskop Jan Otto Myrseth

Velkommen til halvdagsretrett lørdag 15. februar

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: