Skip to content

Archive for

Dominikanske bibelressurser på nett

Dominikanerne på Ecole biblique i Jerusalem har utviklet en ny nettside og Bibel-app til nytte og glede for det troende folk. Vi deler lenken i håp om at det kan bli til velsignelse:

https://bibleart.com/

Engelsk nettversjon: https://scroll.bibletraditions.org/?from=bible-art

Bebudelsen 2024

Festen for Herrens Bebudelse er Lunden klosters patronatsfest. Det er også festdagen til sr. Anne-Lise av Bebudelsen. I år markerte vi også at det i februar var 60 år siden hun avla sine klosterløfter, med høymesse presidert av biskop Bernt etterfulgt av en enkel feiring sammen med de to representanter fra den dominikanske familie som var tilstede ved løfteavleggelsen i 1964: p. Arne Fjeld OP og sr. Mette Andresen OP.

I dagens anledning hadde priorinnen delegert til en av søstrene å holde den tradisjonelle kapittel-prekenen som vi her deler med dere alle:


Read more

Herrens bebudelse: Endring i messetiden

Mandag 8. april feires Herrens bebudelse (flyttet fra 25. mars som var i den stille uke).

Høymesse på Lunden blir kl. 12.00. Ingen messe kl. 18.00.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: