Skip to content

Archive for

Nyttårsbetraktninger

Les sr. Anne-Lises betraktninger på katolsk.no

Jul med Markus (2)

Les første del av artikkelen her.

Jesu mor

«Ble Gud i Betlehem, ti tusen ganger født, men ingen gang i deg – var alt ditt liv forødt» skrev Angelus Silesius i Den kjerubinske vandringsmann.[1] Nettopp ved ikke å «distrahere» oss med beretninger fra Betlehem, skjerper Markus vår bevissthet om denne sannhet: Det er primært i oss Guds Sønn skal vinne skikkelse og bli kjøtt og blod.

Den ene av de to gangene Jesu mor nevnes i Markusevangeliet, er det akkurat dette det handler om:

Nå kom moren og søsknene hans. De ble stående utenfor, men sendte bud og ba ham komme ut. En stor flokk satt omkring ham, og noen sa til ham: «Din mor og dine brødre og søstre er utenfor og spør etter deg.» Han svarte: «Hvem er min mor og mine søsken?» Og han så på dem som satt omkring ham, og sa: «Se, her er min mor og mine søsken! For den som gjør Guds vilje, er min bror og søster og mor.» (Mark 3,31–35)

Det er da også slik Lukas fremstiller Maria, som en som gjør Guds vilje: «Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje med meg som du har sagt.» (Luk 1,38). Hun blir stående som en modell, et mønster for alle troende. Read more

Jul med Markus (1)

Ikke en eneste evangelielesning i løpet av julens høytidsdager er hentet fra Markus. Vi møter ham først igjen utover i åpenbaringstiden, når fokus rettes mot at Jesus trer offentlig frem og begynner sitt virke. Markus har liksom ikke nok «julete» tekster. Her er hverken konger fra Østen eller hyrder på marken (sauer glimrer i det hele tatt med sitt fravær, de nevnes kun to ganger, begge i et GT-sitat).

Som i våre egne liv, er det likevel nettopp det som først fremstår som en mangel, som kan vise seg å være den største gave. Det at Markus mangler fortellinger om Jesu opphav, unnfangelse, fødsel og barndom og konsentrerer seg om hans voksne liv, minner oss om grunnen til at vi mener disse fortellingene er viktige. Det peker på Jesu misjon, det han kom for å gi, for å fullbyrde. Det er fordi Jesus er den han er at Kirken feirer hans komme til verden. Og Jesu identitet er et sentralt tema for Markus.

Read more

Messetider for julen 2023

Advent med Markus (2)

Les første del av artikkelen her.

 

Skjult vekst

Når Jesus begynner sin forkynnelse, er det ikke seg selv og sitt eget komme han forkynner. Han forkynner at tiden er inne og at Guds rike er kommet nær. Lignelsene han forteller i sin undervisning (færre gjengis hos Markus enn hos Matteus og Lukas) handler i stor grad i Guds rike. En av dem, lignelsen om såmannen i kapittel 4, angis som en nøkkel til å forstå alle de andre (Mark 4,13). Såmannen gikk ut (exêlthen) for å så. Og det han sår, forklarer Jesus (4,15), er Ordet. Jesus selv sier, litt tidligere (1,38), at han er gått ut (exêlthon) for å forkynne. Det han forkynner, som allerede nevnt, er Guds rike. Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: