Skip to content

Archive for

Den gode hyrdes søndag: Bønn om kall

O Jesus, sjelenes guddommelige hyrde, du som kalte apostlene, for å gjøre dem til menneskefiskere, dra også i dag til deg brennende og gavmilde unge sjeler, for å la dem følge deg og være dine tjenere; gi dem del i din tørst etter at alle mennesker skal bli kjøpt fri […] åpne hele verdens horisonter for dem […] slik at de ved å svare på ditt kall, kan forlenge din sendelse her nede, bygge opp ditt mystiske legeme, som er Kirken, og være ‘jordens salt’ og ‘verdens lys’ (Matt 5,13).

Les pave Frans’ budskap på katolsk.no:

https://www.katolsk.no/nyheter/2023/04/pave-frans-budskap-til-kallssondagen-30-april-2023

Vi minner også om at førstkommende torsdag, 4. mai, er første torsdag i måneden hvor vi ber spesielt for kall i OKB.

Påske helt til pinse

Les på katolsk.no: Vi har plikt til å feire påske i femti dager

Endring i messetid tirsdag 18. april

Tirsdag 18. april 2023 feires messen på Lunden kl. 11.00.

Ingen messe kl. 18.00.

Påske på Lunden

Påskekatekeser med sr. Elisabeth

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: