Skip to content

Archive for

I følge med Matteus

Den katolske Kirkes liturgi fordeler evangelietekstene for søndager og høytider i en syklus på tre år (A, B og C,) hvor hvert år er viet ett av de synoptiske evangeliene. År A leser vi Matteus, år B, Markus (litt supplert av Johannes ettersom Markus er kortere enn de to andre), og år C Lukas. Det liturgiske året vi går inn i med første søndag i advent 2022, er år A, som vi skal gjennomleve og «gjennomlese» i følge med Matteus.

Selv om de grunnleggende forteller den samme historien, har hver evangelist sitt særpreg og sin spesielle måte å fortelle den på. 

Å ha litt bakgrunnskunnskap, kan åpne nye perspektiver for oss og hjelpe oss å oppdage ting i tekstene som tidligere unnslapp vår oppmerksomhet. Dette kan igjen gi nye innsikter for vårt eget liv og vår tro. 

La oss derfor se litt nærmere på Matteus-evangeliet. Read more

Ecce Rex

Det er et alvor og en tyngde over de siste ukene av kirkeåret. Som om høstmørke, novembertåke og nyhetsbildet ikke er nok, får vi servert bibeltekster om endetid og dommedag, om kamp og katastrofer, om regnskap og oppgjør. Blir det for tungt?

Det er viktig å være på vakt for å unngå unødvendige byrder. Samtidig inneholder alvoret et veldig håpefullt aspekt. Livet er ikke meningsløst. Vi har et mål, vi har en retning. Vi trenger ikke være ofre for den «tilværelsens uutholdelige letthet» som ofte fører nettopp tungsinn med seg.
Read more

Adventskonsert

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: