Skip to content

Archive for

Sr. Anne-Lise om pinse

Veni Pater pauperum

Hva betyr det å miste en far? Hvordan oppleves det å bli farløs? Om det er i biologisk eller åndelig forstand, eller begge deler på en gang, berører det dype sjikt i et menneske, både i det ytre og det indre.

De farløse, som enkene, har en særlig plass i de jødiske Skriftene. Vi finner dem igjen både i Loven, Profetene, Salmene og de andre skriftene. Guds folk skal ikke plage og undertrykke enker og farløse, heter det i Loven (2 Mos 22,22), og profetene er ikke sene med å minne dem om det (f.eks. Jer 7,6). Når Job vil bevise sin rettferd og uskyld, er omsorgen for enker og farløse noe av det han nevner (Job 31,17–18). Hva mer er, Herren selv har en særlig omsorg for dem. Herren «holder enker og farløse oppe» (Salme 146,9). Read more

Påsketiden 2022: Jeg er livets brød (7)

Siden brødet må fremstilles av fint hvetemel,malt av mange korn, iblandes vann og ferdigstekes på ild, har vi her et forståelig bilde på Kristi legeme som vi jo vet er ett, bestående av mange mennesker fra mange folkeslag, sammensmeltet ved Den hellige ånds ild.

For Kristus er født av Den hellige ånd, og fordi han måtte oppfylle all rettferdighet, steg han ned i vannet for å vigsle det, og fylt av Den hellige ånd som steg ned over ham i en dues skikkelse, steg han opp av det og trakk seg tilbake fra Jordan, slik evangelisten bevitner: «Men fylt av Den hellige ånd trakk Jesus seg tilbake fra Jordan».

På samme måte blir hans blods vin samlet fra mange klaser, druer fra den vinstokk han selv har plantet, og knuses i korsets vinperse. Den fylles på rommelige kar og gjærer av egen kraft i hjertet på de troende som drikker av den.

(Fra en påskehomilie av den hellige Gaudentius av Brescia)

OBS! Endring i messetiden mandag 6. juni

2. pinsedag, mandag 6. juni 2022, feires messen på Lunden kl. 10.00.

Ingen messe kl. 18.00.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: