Skip to content

Archive for

Kompletorium torsdag

Februar 2022: Lettelser

Vi oppfordrer til fortsatt omtanke og omsorg, særlig for de mest sårbare.

Hold deg hjemme hvis du er syk, pass på god hygiene. Ellers: hjertelig velkommen!

Kompletorium onsdag

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: