Skip to content

Archive for

Stille uke og påske

Himmelriket er også likt en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den. (Matt 13,44-46) Vi forstår nærmest instinktivt hva disse lignelsene betyr. Himmelriket er så verdifullt av vi må være villige til å gi alt for å vinne det…Les hele innlegget her.

Påske 2020, på katolsk.no

OKB melder at bispedømmets smittevernstiltak videreføres.

I den stille uke og påsken blir det derfor ingen offentlige gudstjenester, ei heller her på Lunden, men gudstjenestene strømmes fra St. Olav domkirke. Les mer på denne linken.

Sendeskjema på katolsk.no for den stille uke og påsken:

Palmesøndag, 5. april: kl. 11.00 fra St. Olav domkirke, Oslo

Skjærtorsdag, 9. april: kl. 18.00 fra St. Olav domkirke, Oslo

Langfredag, 10. april: kl. 15.00 fra St. Olav domkirke, Oslo

Påskeaften, 11. april: kl. 21.00 fra St. Olav domkirke, Oslo

Påskemorgen, 12. april:  kl. 11.00 fra St. Olav domkirke, Oslo

Alle sendingene strømmes direkte fra St. Olav domkirke, Oslo.
Du følger dem via forsiden på katolsk.no

Intervju i Tonsenbladet (digitalt for anledningen)

Tonsenbladet: Med kall til å lytte, se s. 9.

Katolsk.no: Rapport fra Lunden

Lenke: Rapport fra Lunden

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: