Skip to content

Archive for

Økumenisk gudstjeneste 2020: artikkel og preken

For alle som gikk glipp av årets økumeniske gudstjeneste – eller som var der og ønsker et lite tilbakeblikk – deler vi en artikkel fra Vårt Land og biskop Jan Otto Myrseths preken.

Vårt Land: Verdens største bønnedugnad (i papirutgaven fredag 24.1.20.)

Preken, økumenisk gudstjenste 2020, biskop Jan Otto Myrseth

Velkommen til økumenisk gudstjeneste 22. januar 2020

Endring i messetider 22. og 25. januar 2020

Onsdag 22. januar feires messen på Lunden kl. 10.00. Ingen messe kl. 18.00. Økumenisk gudstjeneste kl. 19.00.

Lørdag 25. januar feires messen kl. 12.00. Ingen messe kl. 10.00.

Velkommen til halvdagsretrett lørdag 15. februar

Første torsdag i måneden: Bønn for kall

Kallsmesser i OKB 2020: Oversikt på katolsk.no

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: