Skip to content

Archive for

Ny generalmagister

The 88th Master of the Order of the Preachers

Bønn for generalkapitlet

Fra 8. juli til 4. august 2019 avholdes Dominikanerordenens generalkapittel, hvor det blant annet skal velges en ny generalmagister for Ordenen.

Vi følger kapitlet i bønn, med spenning og interesse, og inviterer dere til å gjøre det samme!

Les mer på:

General Chapter 2019 – Home

Herre, gi kapitulantene på generalkapitlet forstandens, sannhetens og fredens ånd, så de av hele sitt hjerte søker å kjenne din vilje, og i fullkommen enhet følger de det har erkjent. Måtte kapitlets beslutninger bli til velsignelse for hele den dominikanske familie, for Kirken og for verden. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: