Skip to content

Archive for

Gudstjenestetider for den stille uke og påske

Sr. Anne-Lise om Bebudelsen

Bibelbølger Podcast

 

Fasteliturgi på Lunden

Dominikansk fastetidsliturgi

Fasteaksjonen 2019

På denne første fastesøndag, minner vi om Caritas’ Fasteaksjon til inntekt for å hjelpe barn som sulter.

Les mer på katolsk.no: Fasteaksjonen

Kilde: caritas.no

Første torsdag i måneden: Bønn for kall

Herre Jesus, du har sagt: «Be så skal dere få.»

Nå ber vi deg ydmykt og tillitsfullt om å vekke kall til ordenslivet og presteskapet i din Kirke.

Skjenk vår Orden og våre klostre den nåde å få ta imot unge som ønsker å vie sine liv til deg, til din ære og verdens frelse.

Bevar oss trofaste mot ditt kall, forny vår iver for forkynnelsen av Evangeliet, og gjør oss i stand til å «gjøre større plass i våre telt», både som enkeltpersoner og som fellesskap.

Gi unge mennesker som ønsker å gjøre din vilje, et lydhørt hjerte, slik at de kan skjelne din stemme midt i verdens larm, gi dem kraft til å svare sjenerøst og utholdenhet i din tjeneste.

Dra dem til deg, slik at de kan bli lykkelige i vennskap med deg og i tjeneste for Faderen.

Amen.

 

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: