Skip to content

Archive for

Liturgi og bønn i februar

Februar måned bringer flere spesielle liturgiske feiringer og viktige bønneemner.

Lørdag 2. februar feires festen for Herrens fremstilling i tempelet, også kjent som kyndelsmesse. Det blir messe med velsignelse av lys på Lunden kl. 10.00. Siden dagen også markeres som dagen for det gudviede liv, minner vi om festmesse i St. Olav domkirke kl. 18.00, også med velsignelse av lys, og hvor tilstedeværende ordensfolk bekrefter sine løfter.

Torsdag 7. februar er første torsdag i måneden og bønnedag for kall i OKB. Det er denne gang våre søstre på Katarinahjemmet som inviterer til messe kl. 18.30 i St. Dominikus kirke, med påfølgende kirkekaffe (NB: messe på Lunden kl. 18.00 som vanlig).

Mandag 11. februar feirer vi minnedagen for Vår Frue av Lourdes med messe kl. 18.00, etterfulgt av lysprosesjon. Denne dagen husker vi også spesielt på alle de syke som er blitt betrodd til vår forbønn.

Bønn for kristen enhet

Kilde: http://www.vaticannews.va

Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. (Joh 17,21)

Allmektige, evige Gud, du samler det som er spredt, og bevarer det du har samlet, se i nåde til din Sønns hjord. La dem som er helliget i den ene dåp, ved kjærligheten forenes i troens fylde.

Gud, vår skaper og forløser, du har grunnlagt din kirke på jorden. Vi ber deg: Forén oss i din sannhet og gjør kjærligheten brennende mellom oss, så vi enig og samstemt kan bekjenne at Jesus Kristus er Herre, han som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til eviget.

Amen. Read more

To dominikanere blant skytshelgenene for Verdensungdomsdagene i Panama

Blant skytshelgenene for VUD finner vi to sør-amerikanske dominikanere: Martin av Porres og Rosa av Lima. Bli bedre kjent med dem: Read more

Søstrene i Lunden Maria Bebudelseskloster følger pilgrimmene på Verdensungdomsdager i Panama i bønn!

Read more

OBS! Endring i messetid onsdag 23. januar

Onsdag 23. januar 2019 feires messen på Lunden kl. 10.00.

Ingen messe kl. 18.00.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: