Skip to content

Archive for

Første torsdag i måneden: Bønn for kall

Å søke Guds ansikt har til alle tider vært en del av menneskehetens historie. Fra opphavet av er vi, menn og kvinner, kalt til en kjærlighetens dialog med vår Skaper. Ja, menneskene preges av en iboende religiøs dimensjon som ikke kan fortrenges; en iboende religiøsitet som driver menneskehjertet til å søke det Absolutte – Gud – ut i fra et dypt følt, dog ikke alltid fullt ut bevisst behov. Denne søken forener alle mennesker av god vilje. Selv mange selv-erklærte ikke-troende erkjenner denne dype hjertets lengsel som finnes i alle mennesker, en tørst etter lykke og fylde av liv som aldri tilfredsstilles helt og fullt. Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: