Skip to content

Archive for

Fastetid

Onsdag 14. februar 2018 er askeonsdag, og vi går inn i fastetiden. Det er messe med utdeling av askekors på Lunden kl. 18.00.

Fastetiden er en tid for å praktisere bønn, faste og almisser. Vi inviterer alle til å delta i vår daglige liturgi, og anbefaler Caritas’ fasteaksjon rettet mot å utrydde sult gjennom klimasmart jordbruk.

Les gjerne også sr. Anne-Lises introduksjon til fastetiden på vår blogg: Følg denne linken.

OBS! Ingen Lourdes-prosesjon 11. februar i år

Ettersom 11. februar, minnedagen for Vår Frue av Lourdes, nå i 2018 faller på en søndag, har vi ingen Lourdes-prosesjon på Lunden i år. Vi bryter imidlertid ikke tradisjonen, og plalegger prosesjon igjen i 2019.
Vi glemmer uansett ikke å be for alle de syke, spesielt de som er blitt betrodd til vår forbønn, denne dagen, som også er verdensbønnedagen for de syke.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: