Skip to content

Archive for

Torsdag 5. oktober: Bønn for kall på Lunden

Som alltid er det bønn for kall i OKB første torsdag i måneden.

I oktober er turen kommet til dominikanerne, og vi inviterer til kallsmesse på Lunden 5. oktober kl. 18.00, etterfulgt av kirkekaffe hvor sr. Anne-Lise forteller litt om det dominikanske liv og kall.

Velkommen!

Første torsdag i måneden: Bønn for kall i OKB

“These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full” (Jn 15:11). This is God’s plan for all men and women in every age, including all the young men and women of the Third Millennium, without exception.

[…]

Read more

Season of Creation

Mellom 1. september, begynnelsen av det ortodokse kirkeåret, og 4. oktober, festen for den hellige Frans av Assisi, oppfordres alle kristne til å be spesielt for skaperverket og om vern om  «vårt felles hjem.»

Initiativet er økumenisk og internasjonalt. Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: