Skip to content

Archive for

Hjelp til Sri Lanka og Filipinene

Oppfordring fra Caritas Norge

Første torsdag i måneden: Bønn for kall i OKB

Torsdag 1. juni er første torsdag i måneden, så la oss sammen be om kall til ordenslivet og presteskapet.

Biskopen feirer kallsmesse i St. Olav Domkirke kl. 18.00.
Les mer på katolsk.no.

 

 

 

Glimt fra Ruinparken

Vel blåst i Ruinparken!

9. – 13- mai: Dominikanerinner og økumenikk på Lunden

I begynnelsen av mai 2017 hadde kommuniteten gleden av å ønske velkommen sr. Mary O’Driscoll OP fra Irland, som holdt et kurs for oss om økumenikk, fokusert på katolsk-luthersk dialog. Dominikanerinner fra våre to kvinnelige kommuniteter i Sverige (Rögle og Stockholm) deltok, samt representanter fra legdominikanernes fraternitet i Oslo.  Read more

Dominikus-feiring i klosterruinene 24. mai 2017

OBS! Messe på Lunden kl. 18.00 som vanlig!

 

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: