Skip to content

Archive for

2. februar: Kyndelsmesse og dagen for det gudviede liv

2. februar er festen for Herrens fremstilling i templet, tradisjonelt kalt kyndelsmesse på norsk. Siden 1997 feires dagen i tillegg som ordenslivets dag. Siden den i år dessuten faller på en torsdag, og derfor er første torsdag i måneden, ber vi også spesielt om kall til ordenslivet og presteskapet i OKB denne dagen.
Mer info på katolsk.no: feiring av kyndelsmesse

Messe på Lunden kl. 18 som vanlig.

Dominikanerordenens jubileum avsluttet

Lørdag 21. januar ble Dominikanerordenens 800-årsjubileum offisielt avsluttet. 

Her i Oslo ble dagen markert med et halvdagsseminar for den dominikanske familie i St. Dominikus kloster. Les mer og se bilder her: http://stdominikus.katolsk.no/800-ars-jubileumsavslutning/ Read more

Oppfordring til bønn for Aleppo

– Alle bønner og alle tegn på støtte vil være til hjelp for Aleppo i denne tunge tid. Jeg ber om en bønn for Aleppo i de daglige messene fremover, sier biskop Bernt Eidsvig.

Les resten av oppfordringen på http://www.katolsk.no/nyheter/2017/01/bonn-for-aleppo

Økumenisk gudstjeneste på Lunden onsdag 18. januar kl. 19.00

Onsdag 18. januar er første dag i bønneuken for kristen enhet, og tradisjonen tro arrangerer vi økumenisk kveldsgudstjeneste her på Lunden, i samarbeid med Tonsen menighet. 

Årets tema er hentet fra 2. Korinterbrev: «Forsoning – fordi Kristi kjærlighet tvinger oss». Read more

Endring i messetid onsdag 18. januar 2017

Onsdag 18. januar er messen på Lunden kl. 10.00. Ingen messe kl. 18, men økumenisk gudstjeneste kl. 19.00 (se egen post for mer info).

 

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: