Skip to content

Archive for

1. september: Økumenisk verdensbønnedag for skaperverket

Sammen med kirkelige ledere fra hele verden og ulike kirkesamfunn, oppfordrer pave Frans oss til å be spesielt for skaperverket og bevissthet rundt vern om «vårt felles hjem», mellom 1. september, verdensbønnedagen for skaperverket, og 4. oktober, festen for den hellige Frans av Assisi.

Les mer:
Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: