Skip to content

Archive for

Ordenslivets år

 

 gudviede_liv

Med 1. søndag 2015 i advent begynte året for det gudviede liv (ordenslivets år).

 


 

gudviede_liv_2

Bønn for kall

Herre, takk for alle som tjener i din Kirke. La dem stadig mer fylles av din Ånd, med kraft, kjærlighet, visdom og frimodighet.

Høsten er stor og arbeiderne få. Herre, send arbeidere til din høst, menn og kvinner som er villige til å gå inn i ditt verk med alle sine krefter.

Gi ditt kall til mennesker som med glede tar imot Åndens gaver, mennesker som med troens frimodighet og overbevisning går inn i øønnen, mennesker som er redskap for din helbredende kraft, mennesker som ikke viker tilbake for å tjene andre, mennesker som forkynner ditt ord med visdom.

Herre, gjør oss alle til en levende kirke som i ord og gjerning vitner om deg.

(Lillemor Hallin, 
Fra Bønnebok for den Katolske Kirke)

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: