Skip to content

Archive for

Renovering fullført

Takket være alle bidrag fra klosterets velgjørere var det mulig for oss å gjennomføre følgende renoveringsprosjekter:

2014: Klosterets bygning trenger stadig vedlikehold – vi er meget takknemlig at det ble mulig å skifte ut en viktig del av det elektriske anlegget, nærmere bestemt klosterets hovedstrømtavlen og «innmaten» til alle (og det er mange) små sikringsskap. Glasset til buevinduene i klostergangen ble skiftet ut, samt sentralen til brannalarmanlegget …

2012: En del av klosterets tak ble reparert, nemlig det nevralgiske punktet i hjørnet av taket ved klokketårnet. Hele taket over klostergangen ble også reparert.

2009/2010: Det første trinnet av den første fasen til renoveringsprosjektet vårt er nå avsluttet (drenering og isolering av alle grunnmurene).

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: