Skip to content

Archive for

Nordisk ledermøte for monastiske kvinneklostre i Norden CNMS


nonnene_nordiske_landThe Conference of Nordic Monastic Superiors (CNMS)

 

Ved månedsskiftet september/oktober møttes priorinnene og abbedissene fra de kontemplative klostrene i Norden.

I alt finnes det tolv slike klostre hvorav ti var representert.

Sr Else-Britt Nilsen fra Katarinahjemmet deltok som observatør.

Foredragsholder var p. Brian McNeil CVR fra München.

Tema som ble behandlet var «Menneskelig og åndelig vekst i kommunitetslivet».

Møtet fant sted hos oss og var arrangert av føderasjonen CNMS – Conference of Nordic Monastic Superiors.

Dette var en frukt av 28 års samarbeid og felles interesse i Kirkens tjeneste.

Sr Else-Britt Nilsen OP


Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: