Skip to content

Archive for

P. Arnfinn Haram O.P., R.I.P.

arnfinn_haramDominikanerpater Arnfinn Haram in memoriam

Søndag 10.juni 2012 mottok vi den triste nyheten om at vår bror Arnfinn Haram døde av et hjerteinfarkt under en sykkeltur i Nordmarka, 63 år gammel, samme dag.

Read more

Saligkåring av p. Lataste


Søndag, 3. juni 2012 ble dominikanerpater Jean Joseph Lataste saligkåret

 I anledning saligkåring har vår søster Hildegard Koch, O.P. skrevet en artikkel om ham, som du finner her i Pdf-format.

Fangenes Apostel – Om Guds barmhjertighet vil jeg synge hele mitt livpdf

 

Den høytidelige messen fra Besançon ble overført av den franske kanalen KTO
her er lenken

pater_lataste_Jean-Joseph as a mature man.

 

Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: