Skip to content

Archive for

Sr. Ingeborg-Maries midlertidige løfter, Pinseaften

DSC_7669Under Pinsevigilien 2012 avla søster Ingeborg-Marie sine midlertidige løfter.

Det var priorinnen sr Anne-Lise som tok imot løftene og pater Arnfinn Haram, O.P. var hovedcelebrant under messen.

 

Sr Ingeborg-Marie ber om Guds og kommunitetens barmhjertighet, før hun etter pater Arnfinns preken avla sine løfter for tre år i søster Anne-Lises hender.

arnfinn_haram_pinseaften_2012_paa_lunden
Etter løfteavleggelsen velsignet pater Arnfinn Haram drakten til sr Ingeborg-Marie og han overrakte henne det sorte sløret.
Deretter velsignet han den nye professen.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: