Skip to content

Archive for

Benedikt på besøk

YouTube: Pave Benedict besøker dominikanernonnene på Monte Mario i Roma.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: