Skip to content

Prøvetid og utdannelse

Hvordan kan man bli nonne?

Det kreves naturlige egenskaper, som god helse, psykologisk modenhet, sunn dømmekraft og et åpent lærvillig sinn, samt evne til å leve i fellesskap.

Når man ha vært katolikk en stund, er ung og ugift, kan tenke seg å vie sitt liv til Gud som nonne i Dominikanerordenen – da kan man søke om å bli opptatt som postulant i vårt kloster.

Det er alltid anledning til å be om en samtale med en søster i klosteret, for å snakke om sitt kall og få nærmere informasjoner om muligheten for å være kandidat.


DSC_0101
Prøvetid i klosteret

 

Når man trer inn i klosteret er det først en prøvetid som postulant. Denne tiden varer vanligvis ett år. 

Deretter blir man tatt opp som novise. Da mottar man ordensdrakten med hvitt slør. 

Novisiatstiden er en ny fase i prøvetiden, og tar vanligvis opp til to år.

 

 


P1070708

Løfteavleggelsen

 

Etter fullført novisiatstid binder man seg ved tidsbegrensede løfter – i første omgang for tre år. Kirken gir anledning til at denne tiden kan forlenges om det skulle vise seg å være nødvendig.

 

Etter disse flere års prøvetid avlegger man de definitive (evige) løfter og binder seg demed inntil døden.

 

 


Søstrene avlegger løfte om lydighet ifølge disse samme konstitusjoner,
«ikke som slaver under loven, men som frie under nåden».

De bør derfor grunne på dem med forstand,
og bruke dem som et speil for sin troskap mot Guds kall.
Måtte de slik føre et liv «til frelse for dem selv og til forbilde for menneskene,
som er til glede for englene og velbehagelig for Gud.»

(Fra Konstitusjonene for nonnene i Dominikanerordenen)

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: