Skip to content

Posts from the ‘Nyheter’ Category

Gudstjenestetider den stille uke og påske 2017

«Nådens og nådens gjerninger»

Les sr. Anne-Lises innlegg på Litteraturhuset 13. mars her: Nåden og nådens gjerninger.

Sr. Anne-Lise på økumenisk seminar

Mandag 13. mars deltok sr. Anne-Lise i et seminar om «nådens gode gjerninger», en del av seminarrekken «Luthers teser i vår tid?», arrangert av Oslo bispedømme i Den norske kirke og Oslo Katolske Bispedømme. Seminaret var meget godt besøkt.
Les mer på: http://www.katolsk.no/nyheter/2017/03/for-fulle-hus

Fasteretrett med biskop emeritus Schwenzer i St. Johannes menighet 18. mars 2017

Polsk retrett hos dominikanerne i Neuberggaten 17. – 19. mars 2017

Provinsialen i Dominikanernes polske provins, p. Pawel Kozacki O.P., preker fasteretrett på polsk hos våre brødre i Neuberggaten 17. – 19- mars.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: