Skip to content

Posts from the ‘Nyheter’ Category

Fastetiden 2020

Vi innleder fastetiden med messe og utdeling av askekors askeonsdag 26. februar kl. 18.00, og oppfordrer alle til å ta imot denne tiden til åndelig fornyelse. Kapellet på Lunden er åpent til bruk for alle som ønsker tid til stillhet og personlig bønn, og alle gudstjenester er åpne for alle.
Caritas’ fasteaksjon er en fin måte å praktisere solidaritet og gavmildhet. Les mer på: http://www.nullsult.no/
Les også tips på katolsk.no om hvordan Laudato Si og bærekraftig utvikling kan være en del av vår fastepraksis: FNs bærekraftmål og Grønt apostolat

 

Sr. Hildegard feirer 50 år med løfter

Priorinnen og søstrene i Lunden kloster har den store glede å kunngjøre feiringen av gulljubileet til søster Hildegard av Barmhjertigheten, O.P. (Hildegard Koch): 50 år med løfter, 7. mars 1970 – 7. mars 2020.

Dagen feires med pontifikalmesse ved biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. lørdag 7. mars 2020 kl. 14.00 i Sankt Johannes menighet – Bredtvet kirke i Oslo.

Les mer om sr. Hildegard på katolsk.no

Økumenisk gudstjeneste 2020: artikkel og preken

For alle som gikk glipp av årets økumeniske gudstjeneste – eller som var der og ønsker et lite tilbakeblikk – deler vi en artikkel fra Vårt Land og biskop Jan Otto Myrseths preken.

Vårt Land: Verdens største bønnedugnad (i papirutgaven fredag 24.1.20.)

Preken, økumenisk gudstjenste 2020, biskop Jan Otto Myrseth

Velkommen til økumenisk gudstjeneste 22. januar 2020

Endring i messetider 22. og 25. januar 2020

Onsdag 22. januar feires messen på Lunden kl. 10.00. Ingen messe kl. 18.00. Økumenisk gudstjeneste kl. 19.00.

Lørdag 25. januar feires messen kl. 12.00. Ingen messe kl. 10.00.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: