Skip to content

Posts from the ‘Nyheter’ Category

Gudstjenestetider for den stille uke og påsken 2018

Tro og håp på Lunden

Lørdag 3. mars møttes studentlaget fra Bergen, Fides, og studentlaget fra Oslo, Spes, på Lunden i rammen av en retrettdag.
Det ble tid til både møte med hverandre over en kopp kaffe eller te, med Katarina av Siena gjennom hennes skrifter, med søstrene, og med Gud i bønn: tilbedelse, rosenkrans og vesper. Forhåpentligvis var dagen til like stor glede og inspirasjon for studentene som for søstrene!
Read more

Hellighetens år 2018

I anledning at relikviene av den hellige Thérèse av Lisieux og hennes foreldre kommer til Norge, har biskop Bernt utropt et «hellighetens år» i Oslo katolske bispedømme.

Les mer om det på katolsk.nos egne sider: http://kall.katolsk.no/

Les også gjerne biskopens hyrdebrev av 2. februar 2018: Mitt kall er kjærlighet

Vi kommer til å legge ut en serie bønner eller sitater av den hellige Thérèse på vår blogg. Følg gjerne med! Første innlegg ligger allerede ute: «Hellighetens år (I)»

2. februar: Kyndelsmesse, dag for det gudviede liv og bønn om kall

2. februar feires Herrens fremstilling i tempelet, også kalt kyndelsmesse. Dagen markeres også som dagen for det gudviede liv i Kirken, og kallsmessen i OKB, som vanligvis finner sted første torsdag i måneden, er i februar lagt til denne dagen.
Les mer på katolsk.no.
Read more

OBS! Endring i messetid onsdag 24. januar 2018

Onsdag 24. januar 2018 feires messen på Lunden om morgenen kl. 10.00.

Ingen messe om kvelden, men økumenisk gudstjeneste kl. 19.00

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: