Skip to content

Posts from the ‘Nyheter’ Category

Advent: Med kjærlighet å vente på hans komme

Idet vi går inn i advent, ønsker søstrene alle en velsignet tid, og minner om at kapellet alltid er åpent til bruk for perosnlig bønn, samt at alle er velkomne til å delta i messer og tidebønner. Se tidspunkter under aktuelle messetider og tidebønnene.
Read more

Velkommen til konsert

OBS! Endring i messetid onsdag 14. november

Onsdag 14. november 2018 feires messen på Lunden kl. 10.00.

Ingen messe kl. 18.00.

1. november: Allehelgensdag

Torsdag 1. november feirer vi Allehelgensdag med høymesse kl. 18.00 etterfulgt av vesper.

Les også gjerne sammenfatningen av Fave Frans’ formaning om alles kall til hellighet, Gaudete et exsultate, på norsk hos katolsk.no.

Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det! Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. (1 Joh 3,1-3)

13. – 20. oktober: Søstrene i retrett

Hvert år har kommuniteten åtte fulle dager felles retrett, en tid til åndelig fordypning og fornyelse.
I 2018 finner den sted kommende uke, 13. – 20. oktober.

Vi takker for forbønn for vårt fellesskap!

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: