Skip to content

Archive for

Dacia-råd på Lunden

Helgen 1.-3. desember holdt legdominikanernes Dacia-råd sitt møte på Lunden. Det var en stor glede for oss å kunne ta imot våre brødre og søstre som er ansvarlige for leg-fraternitetene i de nordiske land, og spesielt hyggelig å gå inn i advent forenet i bønn og en broderlig/søsterlig ånd.

Messetider for julen

Advent – godt nytt kirkeår!

Søndag 3. desember 2017 er første søndag i advent, og vi går inn i et nytt kirkeår.

Adventstiden er en vakker tid som gir mulighet til åndelig fordypning og forberedelse til den kommende julehøytiden. Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: