Skip to content

Posts from the ‘Søstrene’ Category

Grønt fra Lunden på OPDacia

Ut i vår hage

7. juni 2019: 60-årsjubileum for klosterets opprettelse

7. juni 1959 ble Lunden kloster kanonisk opprettet.

I dag, fredag 7. juni 2019, kan vi således markere 60 år som selvstendig kloster, med glede og takknemlighet over Guds trofasthet og for alle de mennesker han har sendt oss som støttter og hjelper oss, og med tillit og håp for fremtiden. Read more

No livnar det i Lunden!

Intervju med sr. Anne-Lise på katolsk.no

Ny priorinne

Vi har den glede å kunngjøre at vi i dag, 8. april 2019, har valgt sr. Anne-Lise Strøm (av Maria Bebudelse) til klosterets priorinne for en periode på tre år.

Sr. Anne-Lise har tidligere tjent kommuniteten som priorinne i flere omganger, og har dessuten hatt verv som visepriorinne, novisemesterinne og forsanger.

Hennes brennende engasjement for Ordenen og Kirken, samt hennes innsats innen økumenikk og brobygging tør være kjent for de fleste.

En mer utfyllende biografi finnes på katolsk.no: http://www.katolsk.no/biografier/innenriks/alstrom

Vi takker for forbønn for vår kommunitet og helt spesielt for vår nye priorinne.

 

Sr. Anne-Lise om Bebudelsen

Bibelbølger Podcast

 

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: