Skip to content

Posts from the ‘Søstrene’ Category

No livnar det i Lunden!

Intervju med sr. Anne-Lise på katolsk.no

Ny priorinne

Vi har den glede å kunngjøre at vi i dag, 8. april 2019, har valgt sr. Anne-Lise Strøm (av Maria Bebudelse) til klosterets priorinne for en periode på tre år.

Sr. Anne-Lise har tidligere tjent kommuniteten som priorinne i flere omganger, og har dessuten hatt verv som visepriorinne, novisemesterinne og forsanger.

Hennes brennende engasjement for Ordenen og Kirken, samt hennes innsats innen økumenikk og brobygging tør være kjent for de fleste.

En mer utfyllende biografi finnes på katolsk.no: http://www.katolsk.no/biografier/innenriks/alstrom

Vi takker for forbønn for vår kommunitet og helt spesielt for vår nye priorinne.

 

Sr. Anne-Lise om Bebudelsen

Bibelbølger Podcast

 

Preken fra sr. Marie-Thérèses begravelse

Preken under begravelsen til sr. Marie Therese ved p. Jon Atle Wetaas OP

 

Takk

Tusen hjertelig takk
for all vennlig deltagelse
i forbindelse med
Søster Marie-Thérèses bortgang.

Vi er dypt rørt over nærvær, kondolanser,
vakre blomster
og rørende vitnesbyrd.

Takk for all bønn,
takk for alle messeintensjoner
for vår kjære avdøde søster.

 

Vi forblir forenet i minnet om henne.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: