Skip to content

Posts from the ‘I media’ Category

Intervju med sr. Anne-Lise

Les utdrag av intervju med sr. Anne-Lise i Agenda 3:16:

http://www.agenda316.no/post/12469287/ble-nonne-for-a-redde-verden

Sr. Anne-Lise på økumenisk seminar

Mandag 13. mars deltok sr. Anne-Lise i et seminar om «nådens gode gjerninger», en del av seminarrekken «Luthers teser i vår tid?», arrangert av Oslo bispedømme i Den norske kirke og Oslo Katolske Bispedømme. Seminaret var meget godt besøkt.
Les mer på: http://www.katolsk.no/nyheter/2017/03/for-fulle-hus

Fasteretrett med biskop emeritus Schwenzer i St. Johannes menighet 18. mars 2017

Dominikanerordenens jubileum avsluttet

Lørdag 21. januar ble Dominikanerordenens 800-årsjubileum offisielt avsluttet. 

Her i Oslo ble dagen markert med et halvdagsseminar for den dominikanske familie i St. Dominikus kloster. Les mer og se bilder her: http://stdominikus.katolsk.no/800-ars-jubileumsavslutning/ Read more

Oppfordring til bønn for Aleppo

– Alle bønner og alle tegn på støtte vil være til hjelp for Aleppo i denne tunge tid. Jeg ber om en bønn for Aleppo i de daglige messene fremover, sier biskop Bernt Eidsvig.

Les resten av oppfordringen på http://www.katolsk.no/nyheter/2017/01/bonn-for-aleppo

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: