Skip to content

Posts from the ‘Arrangementer’ Category

Polsk retrett hos dominikanerne i Neuberggaten 17. – 19. mars 2017

Provinsialen i Dominikanernes polske provins, p. Pawel Kozacki O.P., preker fasteretrett på polsk hos våre brødre i Neuberggaten 17. – 19- mars.

Første torsdag i måneden: Bønn for kall i OKB

OKB_Finn_kallet
Hver første torsdag i måneden, ber vi i Oslo Katolske Bispedømme for kall til presteskapet og ordenslivet.
Torsdag 2. mars er det messe med bønn for kall i St. Olav domkirke kl. 18.00.

 

Halvdagsretretter for unge voksne i 2017

11. februar: Lourdes-prosesjon etter messen

11. februar er minnedagen for Vår Frue av Lourdes, og tradisjonen tro blir det prosesjon etter messen kl. 10.00. Alle er hjertelig velkomne

Datoen er også internasjonal bønnedag for de syke, så vi vil spesielt huske på alle syke som er blitt betrodd til vår forbønn.

2. februar: Kyndelsmesse og dagen for det gudviede liv

2. februar er festen for Herrens fremstilling i templet, tradisjonelt kalt kyndelsmesse på norsk. Siden 1997 feires dagen i tillegg som ordenslivets dag. Siden den i år dessuten faller på en torsdag, og derfor er første torsdag i måneden, ber vi også spesielt om kall til ordenslivet og presteskapet i OKB denne dagen.
Mer info på katolsk.no: feiring av kyndelsmesse

Messe på Lunden kl. 18 som vanlig.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: