Skip to content

Posts from the ‘Arrangementer’ Category

Halvdagsretrett med Paulus 31. august 2019

Bønn for generalkapitlet

Fra 8. juli til 4. august 2019 avholdes Dominikanerordenens generalkapittel, hvor det blant annet skal velges en ny generalmagister for Ordenen.

Vi følger kapitlet i bønn, med spenning og interesse, og inviterer dere til å gjøre det samme!

Les mer på:

General Chapter 2019 – Home

Herre, gi kapitulantene på generalkapitlet forstandens, sannhetens og fredens ånd, så de av hele sitt hjerte søker å kjenne din vilje, og i fullkommen enhet følger de det har erkjent. Måtte kapitlets beslutninger bli til velsignelse for hele den dominikanske familie, for Kirken og for verden. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

O dulcis fraternitas!

I takknemlighet og glede går vi fremover «mens vi tenker på vår Frelser» sammen med våre søstre fra Frankrike, etter et fruktbart og inspirerende priorinnemøte på Lunden forrige uke.

8. mai: Vår Frue av Prekerordenen – Dominikanernes beskytterinne

Kilde: https://mj-lagrange.org

8. mai er en rik dag. Ikke bare er  det frigjøringsdagen, det er også – nytt av året – minnedagen for den salige Pierre Claverie OP og hans ledsagere, martyrer i Algerie, samt at det i Dominikanerordenen er minnedagen for Maria, Ordenens beskytterinne, patronatsfest for Fédération Notre Dame des Prêcheurs, føderasjonen av klostre i Frankrike, samt fransktalende Sveits og Norge, som klosteret her på Lunden tilhører.

En stor begivenhet i år er at føderasjonens årlige møte for priorinner skal avholdes her på Lunden – for første gang siden 1987 – mellom 14. og 21. mai.

Det vil også medføre litt endring i tidspunkter og språk i liturgien. Se link til endring i messetider: Endrede messetider 14.-21. mai.

Vesper synges kl. 18.30 hver kveld (NB: ikke lørdag 18. mai), på norsk med noen franske innslag.

Se mer fra føderasjonen på Facebook: http://facebook.com/monialesdominicaines

Halvdagsretrett for unge voksne før pinse

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: