Skip to content

Posts from the ‘Arrangementer’ Category

Advent: Med kjærlighet å vente på hans komme

Idet vi går inn i advent, ønsker søstrene alle en velsignet tid, og minner om at kapellet alltid er åpent til bruk for perosnlig bønn, samt at alle er velkomne til å delta i messer og tidebønner. Se tidspunkter under aktuelle messetider og tidebønnene.
Read more

Velkommen til konsert

Torsdag 6. september 2018: bønn for kall på Lunden

6. september, første torsdag i måneden, er det messe med bønn om kall kl. 18.00 i klosterkapellet på Lunden.

Sammen med våre dominikanske brødre og søstre, inviterer vi alle til å komme og be sammen med oss. Messen vil bli feiret i denne intensjon, og p. Arne Fjeld OP preker.

Etter messen ber vi vesper, før alle inviteres inn til kirkekaffe. Velkommen!

Halvdagsretrett for unge voksne i september

Halvdagsretrett for unge voksne i mai

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: