Skip to content

Posts from the ‘Kall’ Category

Første torsdag i måneden: Bønn for kall

Å søke Guds ansikt har til alle tider vært en del av menneskehetens historie. Fra opphavet av er vi, menn og kvinner, kalt til en kjærlighetens dialog med vår Skaper. Ja, menneskene preges av en iboende religiøs dimensjon som ikke kan fortrenges; en iboende religiøsitet som driver menneskehjertet til å søke det Absolutte – Gud – ut i fra et dypt følt, dog ikke alltid fullt ut bevisst behov. Denne søken forener alle mennesker av god vilje. Selv mange selv-erklærte ikke-troende erkjenner denne dype hjertets lengsel som finnes i alle mennesker, en tørst etter lykke og fylde av liv som aldri tilfredsstilles helt og fullt. Read more

Første torsdag i måneden: Bønn for kall

På samme måte kan hver av oss oppdage sitt kall kun gjennom åndelig dømmekraft, «den prosessen som et menneske gjennomgår for å ta sine grunnleggende valg, og da især sin livsform, i dialog med Herren og lyttende til Åndens stemme» (forberedelsesdokumentet til den femtende ordinære biskopssynoden «De unge, tro og kallsbedømmelse», II, 2). Read more

Halvdagsretrett for unge voksne i mai

Første torsdag i måneden: Bønn for kall

Discernment is indispensable when searching for one’s vocation in life.  More often than not our vocation is not obvious or evident at first but rather something we come to understand gradually.  Discernment, in this case, should not be seen as an individual effort at introspection, with the aim of better understanding our interior make-up so as to strengthen us and acquire some balance.  In such instances the person can become stronger, but is still confined to the limited horizon of his or her possibilities and perspectives.  Vocation, however, is a call from above, and discernment in this context principally means opening ourselves to the Other who calls.  Prayerful silence is therefore required in order to hear the voice of God that resounds within our conscience.  God knocks at the door of our hearts, as he did with Mary; he longs to establish friendship with us through prayer, to speak with us through the Sacred Scriptures, to offer us mercy in the Sacrament of Reconciliation, and to be one with us in the Eucharist. Read more

Første torsdag i måneden: Bønn for kall

Making decisions and guiding one’s actions in situations of uncertainty and in the face of conflicting inner forces is the place for exercising discernment, a classic term in the tradition of the Church which applies to a variety of situations. Indeed, one form of discernment is exercised in reading the signs of the times which leads to recognizing the presence and action of the Spirit in history. Moral discernment, instead, distinguishes what is good from what is bad. Still another form, spiritual discernment, aims to recognize temptation so as to reject it and proceed on the path to fullness of life. The connection of the various meanings of these forms is evident, a connection which can never be completely separated one from the other.

Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: