Skip to content

Posts from the ‘Kall’ Category

Første torsdag i måneden: Bønn for kall i OKB

OKB_Finn_kallet
Hver første torsdag i måneden, ber vi i Oslo Katolske Bispedømme for kall til presteskapet og ordenslivet.
Torsdag 2. mars er det messe med bønn for kall i St. Olav domkirke kl. 18.00.

 

Halvdagsretretter for unge voksne i 2017

2. februar: Kyndelsmesse og dagen for det gudviede liv

2. februar er festen for Herrens fremstilling i templet, tradisjonelt kalt kyndelsmesse på norsk. Siden 1997 feires dagen i tillegg som ordenslivets dag. Siden den i år dessuten faller på en torsdag, og derfor er første torsdag i måneden, ber vi også spesielt om kall til ordenslivet og presteskapet i OKB denne dagen.
Mer info på katolsk.no: feiring av kyndelsmesse

Messe på Lunden kl. 18 som vanlig.

Første torsdag i måneden: Bønn for kall i OKB

OKB_Finn_kallet
Hver første torsdag i måneden, ber vi i Oslo Katolske Bispedømme for kall til presteskapet og ordenslivet.

Kommende torsdag, 1. desember 2016, er det Oblatfedrene som står for kallsmesse i St. Olav Domkirke kl. 18.00 og presentasjon.

 

 

 

Read more

Vultum Dei Quaerere – Å søke Guds ansikt

lunden-1-3422. juli 2016, på festen for den hellige Maria Magdalena, utstedte pave Frans en apostolisk konstitusjon om kvinnelig kontemplativt klosterliv, med tittelen Vultum Dei Quaerere (Å søke Guds ansikt). Den foreligger allerede på flere språk, og vi har laget en norsk oversettelse, som vi her gjør tilgjengelig for interesserte lesere:
vultum-dei-quaerere_norsk.

 

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: