Skip to content

Posts from the ‘Kall’ Category

Halvdagsretrett med Paulus 31. august 2019

Første torsdag i måneden: Bønn for kall

O Holy Spirit, Spirit of wisdom and divine love, impart Your knowledge, understanding, and counsel to youth that they may know the vocation wherein they can best serve God. Give them courage and strength to follow God’s holy will. Guide their uncertain steps, strengthen their resolutions, fashion their minds, conquer their hearts, and lead them to the vineyards where they will labor in God’s holy service.
Amen.

Den gode hyrdes søndag: Verdensbønnedag for kall

The call of Jesus our friend

To discern our personal vocation, we have to realize that it is a calling from a friend, who is Jesus. When we give something to our friends, we give them the best we have. It will not necessarily be what is most expensive or hard to obtain, but what we know will make them happy. Friends are so sensitive to this that they can already imagine the smile on their friend’s face when he or she opens that gift. This sort of discernment that takes place among friends is what I suggest you take as a model for trying to discover God’s will for your lives. Read more

Halvdagsretrett for unge voksne før pinse

Første torsdag i måneden: Bønn for kall

Herre Jesus, du har sagt: «Be så skal dere få.»

Nå ber vi deg ydmykt og tillitsfullt om å vekke kall til ordenslivet og presteskapet i din Kirke.

Skjenk vår Orden og våre klostre den nåde å få ta imot unge som ønsker å vie sine liv til deg, til din ære og verdens frelse.

Bevar oss trofaste mot ditt kall, forny vår iver for forkynnelsen av Evangeliet, og gjør oss i stand til å «gjøre større plass i våre telt», både som enkeltpersoner og som fellesskap.

Gi unge mennesker som ønsker å gjøre din vilje, et lydhørt hjerte, slik at de kan skjelne din stemme midt i verdens larm, gi dem kraft til å svare sjenerøst og utholdenhet i din tjeneste.

Dra dem til deg, slik at de kan bli lykkelige i vennskap med deg og i tjeneste for Faderen.

Amen.

 

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: