Skip to content

Posts from the ‘Kall’ Category

Første torsdag i måneden: Bønn for kall

Første torsdag i måneden: Bønn for kall

Vi minner om kallsmesse på Lunden i dag kl. 18.00.

Les mer om kall og om vårt liv: informasjonsfolder

Kallsmesse på Lunden 5. september

Hver første torsdag i måneden ber vi i OKB om kall til ordenslivet og presteskapet.

Torsdag 5. september finner kallsmessen sted på Lunden, kl. 18.00.

På kirkekaffen vil sr. Hildegard holde et innlegg om den salige dominikanerpateren Jean-Joseph Lataste, barmhjertighetens forkynner og fengslenes apostel, grunnlegger av dominikanerinnene av Bethanien, som feires i Ordenen denne dagen.

Hjertelig velkommen!

Halvdagsretrett med Paulus 31. august 2019

Første torsdag i måneden: Bønn for kall

O Holy Spirit, Spirit of wisdom and divine love, impart Your knowledge, understanding, and counsel to youth that they may know the vocation wherein they can best serve God. Give them courage and strength to follow God’s holy will. Guide their uncertain steps, strengthen their resolutions, fashion their minds, conquer their hearts, and lead them to the vineyards where they will labor in God’s holy service.
Amen.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: