Skip to content

Liturgi og bønn i februar

Februar måned bringer flere spesielle liturgiske feiringer og viktige bønneemner.

Lørdag 2. februar feires festen for Herrens fremstilling i tempelet, også kjent som kyndelsmesse. Det blir messe med velsignelse av lys på Lunden kl. 10.00. Siden dagen også markeres som dagen for det gudviede liv, minner vi om festmesse i St. Olav domkirke kl. 18.00, også med velsignelse av lys, og hvor tilstedeværende ordensfolk bekrefter sine løfter.

Torsdag 7. februar er første torsdag i måneden og bønnedag for kall i OKB. Det er denne gang våre søstre på Katarinahjemmet som inviterer til messe kl. 18.30 i St. Dominikus kirke, med påfølgende kirkekaffe (NB: messe på Lunden kl. 18.00 som vanlig).

Mandag 11. februar feirer vi minnedagen for Vår Frue av Lourdes med messe kl. 18.00, etterfulgt av lysprosesjon. Denne dagen husker vi også spesielt på alle de syke som er blitt betrodd til vår forbønn.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: