Skip to content

Velsignet nytt år!

Hva kan vi vel finne i Herrens rikholdige skattkiste som passer bedre til ære for denne fest enn fred, som var det første som ble forkynt ved Herrens fødsel av englenes samklang? For det er freden som føder Guds barn, det er den som er kjærligehtens amme og enhetens mor, de saliges hvile og evighetens bolig.

Herrens fødsel er fredens fødsel, slik apostelen sier: «Han er vår fred, han som gjorde de to til ett» (Ef 2,14), for enten vi er jøde eller hedning «har vi begge gjennom ham, i én Ånd adgang til Faderen» (Ef 2,18).

(Leo den store)

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: