Skip to content

Archive for

Gudstjenestetider for julen 2018

Advent: Med kjærlighet å vente på hans komme

Idet vi går inn i advent, ønsker søstrene alle en velsignet tid, og minner om at kapellet alltid er åpent til bruk for perosnlig bønn, samt at alle er velkomne til å delta i messer og tidebønner. Se tidspunkter under aktuelle messetider og tidebønnene.
Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: