Skip to content

Caritassøndag

Søndag 30. september 2018 er Caritassøndag, og søndagsmessens kollekt går til Caritas. Les mer på Caritas’ egne nettsider: https://www.caritas.no/caritas-sondag-caritas-sunday-niedziela-caritas/

Les mer om høstaksjonen her: https://www.caritas.no/hostaksjonen-2018-danser-med-patience/

Ingen barn skal sulte i en verden med nok mat

Tre millioner barn dør av sult hvert år, og over 200 millioner barn risikerer alvorlige vekst- og utviklingsskader.

For 200 kroner kan du redde liv!
SMS: Send Nullsult til 2160 (kr 200)

Vipps til 12135
Gavekonto: 8200.01.93433. Merk betalingen Nullsult

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: