Skip to content

OBS! Ingen Lourdes-prosesjon 11. februar i år

Ettersom 11. februar, minnedagen for Vår Frue av Lourdes, nå i 2018 faller på en søndag, har vi ingen Lourdes-prosesjon på Lunden i år. Vi bryter imidlertid ikke tradisjonen, og plalegger prosesjon igjen i 2019.
Vi glemmer uansett ikke å be for alle de syke, spesielt de som er blitt betrodd til vår forbønn, denne dagen, som også er verdensbønnedagen for de syke.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: