Skip to content

Fastetid

Onsdag 14. februar 2018 er askeonsdag, og vi går inn i fastetiden. Det er messe med utdeling av askekors på Lunden kl. 18.00.

Fastetiden er en tid for å praktisere bønn, faste og almisser. Vi inviterer alle til å delta i vår daglige liturgi, og anbefaler Caritas’ fasteaksjon rettet mot å utrydde sult gjennom klimasmart jordbruk.

Les gjerne også sr. Anne-Lises introduksjon til fastetiden på vår blogg: Følg denne linken.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: